• Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Jeżeli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, skłądając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez przesłanie na adres email: sklep@femeni.pl lub sms na numer 661118656

Zwracaną rzecz należy zwrócić na adres : Sklep Femeni.pl ul. Zeusa 43 , 72-006 Mierzyn, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Bieg czternastodniowego terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia wejscia w jej posiadanie( dostarczenia przez kuriera, odbioru w punkcie).

Dla zachowania terminu wystarczy wysłąnie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach objętych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Ciebie zwróconych przedmiotów.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in.w odniesieniu do umowy.

Zwracany produkt musi być czysty, bez znamion użytkowania, posiadać metkę.

 

REKLAMACJE

W przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

Reklamacje najlepiej złożyć na adres e-mail :sklep@femeni.pl lub drogą pocztową na adres Femeni.pl ul. Zeusa 43 72-006 Mierzyn

Reklamowany towar odesłąć na odres Femeni.pl ul Zeusa 43 , 72-006 Mierzyn

W związku z wadą możesz żądać 

- wymiany na rzecz wolną od wad

-usunięcia wady

lib złożyć oświadczenie o :

- obniżenie ceny

- odstąpienie od umowy- w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwuch lat od dnia wydania rzeczy.

ROZPATRZENIE TWOJEJ REKLAMACJI NASTĄPI W CIĄGU 14 DNI OD OTRZYMANIA PRZEZ NAS TWOJEGO ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.